štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални и Идејни пројекат Аутопута Е-70 - обилазнице око Београда

Година 2006. - 2008.

Пројектом је предвиђена аутопутна обилазница дужине Л=35,1км на деоници: Бубањ Поток - Винча - Панчево, са друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче.

Пројектоване су и 4 денивелисане раскрснице.

Пројекат је израђен на основу услова надлежних институција, саобраћајних потреба и свестраног истраживања терена, са циљем да се добију рационална техничко-технолошка и просторно-урбанистичка решења, усаглашена са осталим корисницима простора у коридору, уз заштиту природе и споменика културе.

Кључна тачка на коридору је друмско-железнички мост преко Дунава, који по свим техничко-економским параметрима представља најзначајнији објекат на овом инфраструктурном коридору.

Главна конструкција моста изнад Дунава има 4 решеткасте просте греде укупне дужине 600 метара.

Повратак