štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат телекомуникационе инфраструктуре на железничком земљишту поред пруга ЈП ЖС путем реконструкције постојеће кабловске телекомуникационе инфраструктуре на коридорима пруга ЈП ЖС

Година реализације: 2011.

Пројекти обухватају оптички кабл капацитета 144 или 288 оптичких влакана дуж пруга железница Србије са комплетном грађевинском инфраструктуром и пасивном опремом по станицама. Поред телекомуникационог дела, пројекат садржи и грађевинске елементе у делу одређивања трасе и конструктивних елемената планираних ТТ окана. Изградњом ове инфраструктуре обезбедиће се преносни пут за будуће савремене телекомуникационе системе. Циљ израде оптичке инфраструктуре је побољшање телекомуникационог саобраћаја и изнајмљивање капацитета заинтересованим субјектима.

Повратак