štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекти уређења локација и инсталације уређаја за потребе оператера мобилне телефоније „VIP MOBILE“

Година реализације: 2009; Локација: Макиш

Предмет пројекта је уређење локација за потребе постављања опреме мобилног оператера. Уређење локације се односи на грађевинско архитектонску адаптацију простора, постављање антенских стубова, обезбеђење напајања електричном енергијом и громобранску заштиту.

Пројекат инсталације уређаја мобилне телефоније даје решења инсталирања базне радио станице, коју чине кабинети мобилне телефоније, антенских система и њиховог међусобног повезивања. Пројекат даје прорачуне за начин постављања антенских система са усмеравањем антена.

slika1
VIP MOBILE
VIP MOBILE

Повратак