štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Извођачки пројекат за сигналну и телекомуникациону опрему и инсталацију тунела „Липак“ на аутопутској обилазници око Београда

Година реализације: 2009

Пројекат обухвата следеће сигналне и телекомуникационе инсталације:

Систем дојаве пожара, провале, видео надзор, интерфонске комуникације, систем контроле ваздуха, систем детекције саобраћаја, озвучење, систем радио веза, систем централног управљања и систем контроле саобраћајне сигнализације. 

Ради се о веома сложеним телекомуникационим и сигналним системима чији је задатак да обезбеде прикупљање различитих информација о догађајима у тунелу и њихову централизацију и пренос до командног центра. Опрема je смештена у за то предвиђене нише у тунелу, а преносни пут се обезбеђује путем оптичког кабла или радио везом.

Повратак