štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Техничка документација за изградњу радио мреже за потребе регулисања саобраћаја на деоницама пруга: Панчево – Вршац – Државна граница Рума – Шабац Сајлово – Орловат Врање – Прешево

Година реализације: 2008

Циљ израде техничке документације за изградњу радио мрежа је дефинисање концепта радио мреже дуж пруге са распоредом радио станица, на основу спроведених мерења на терену. Методама прорачуна зона покривања радио сигналом, коришћењем специјализованих софтвера, врши се избор адекватних места за постављање опреме, како би се обезбедио квалитетан сигнал. Поред наведеног, ова документација је неопходна за добијање дозвола за радио станицу, према Закону о телекомуникацијама, а коју издаје Републичка агенција за телекомуникације.

Повратак