štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални пројекат интегрисаног телекомуникационог система ЈП „Железнице Србије“

Година реализације: 2006 - 2007

Генерални пројекат обрађује телекомуникациони систем, који треба да омогући брз и квалитетан пренос података, говора и слике између службених места ЈП „Железнице Србије". Ради се о интерактивној телекомуникационој мрежи која се базира на оптичким системима преноса. Поред основног циља да се обезбеди поузданост и благовременост преноса информација, који су у директној вези са успешним пословањем железница, циљ је да се обезбеде све услуге неопходне за савремено железничко пословање. Интегрисани телекомуникациони систем чине кабловска постројења (оптичка и бакарна), систем за пренос у SDH и DWDM технологији, железничке телефонске централе, специјални железнички системи пружних веза, радио системи (GSM-R) и сви појединачни информатички и телекомуникациони системи који користе ресурсе наведене оптичке инфраструктуре и савремених система за пренос.

 

1
 

 

Повратак