štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Пројекат оптималног управљања железничким саобраћајем »ОПТИМУС» са примером примене на „БЕОВОЗ“

Година реализације: 2007 - 2008

Железнички саобраћај представља сложен процес управљања ресурсима који учествују у планирању и извршењу реда вожње. Оперативна служба железнице је задужена за планирање и извршење реда вожње као основног тржишног производа железниког система. 

Систем ОПТИМУС је радни алат који се користи у планирању и реализацији реда вожње. Намењен је Служби реда вожње и Оперативној служби у Централном и Подручним оперативним одељењима као и извршном особљу у Службеним местима. Користи се за прикупљање и смештање свих релевантних података који утичу на планирање и реализацију саобраћаја и уједно је експертски алат за планирање, праћење и регулисање саобраћаја.

Систем ОПТИМУС се састоји од пет заокружених функционалних целина - информационо процесних подсистема који информатизују и бележе поступке оперативних служби које учествују у планирању и извршењу железничког саобраћаја. Ове функционалне целине су организоване у два засебна система: Систем за израду реда вожње и Систем за реализацију планираног реда вожње, који су интегрисани у јединствен систем.

Све функциналне целине су организоване као локална мрежа радних станица оперативног особља на датој локацији и које су основни и целовит алат запослених при извршавању свакодневних радних задатака. Функционслне целине су међусобно повезане помоћу LAN и WAN мрежа на бази TCP/IP протокола.

Основни екрани система ОПТИМУС су графички приказ мреже пруга и графикон реда вожње.

На основним приказима се налазе сви релевантни подаци о саобраћају и стању инфраструктуре који су неопходни при планирању и регулацији саобраћаја.

Прикупљање података је мешовито организовано и може се реализовати као класична телефонска дојава, упис на терминалу или је аутоматизовано путем GPS/GPRS система.

Повратак