štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални пројекат са претходном студијом оправданости изградње оптичке инфраструктуре на железничкој мрежи Србије

Година реализације: 2006

Генерални пројекат даје техничко технолошко концепцију оптичке инфраструктуре, као и решења за изградњу грађевинске инфраструктуре за полагање цеви за удувавање оптичких каблова дуж пруга Србије посебно дуж Коридора Х. Пројектовани су оптички каблови капацитета 48 и 96 оптичких влакана.

Повратак