štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат замене постојећих система за контролу заузетости колосечних, скретничких и међустаничних одсека на пругама ПД „ТЕНТ“ Обреновац

Година реализације: 2010

Пројекат је основа за реконструкцију осигурања три међустанична растојања (Обреновац-Стублине, Бргуле-Вреоци и Бргуле-Тамнава) и једне станице (Бргуле) у циљу замене шинских струјних кола којима је вршена контрола слободности колосека и скретница, са уређајима за бројање осовина, како би се избегао утицај параметара колосека (пробоји изолованих састава и запрљаност застора) на рад сигнално-сигурносних уређаја.

Повратак