štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат санације станичне зграде и Главни пројекат уређења простора око комплекса железничке станице Нова Пазова

Година 2009.

У оквиру комплекса станице Нова Пазова предвиђено је уређење станичног простора и партера. Оријентација комплекса станице Нова Пазова, са колосечним постројењима по пружном правцу Београд - Суботица.
Структура објекта је По+П+1, а укупна бруто површина је П~ 800М2.    

Објекат станичне зграде је функционално, као и конструктивно подељен на три целине и то: простор у ком су  смештена постројења СС и ТТ-а, простор самог станичног објекта, у ком су смештене службене просторије, као и вестибил и ресторан-чекаоница.

Главним пројектом реконструкције станичне зграде третирана је реконструкција и санација конструктивних елемената - темељних зидова, темеља и подних плоча, архитектонска концепција и материјализација унутрашњости објекта као и комплетна иновација облога и завршна обрада свих фасадних равни са припадајућим инсталацијама.

1

Повратак