Саобраћајни институт ЦИП :: Заштићена културна и природна добра http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/lubarda.jpg?thumbId=743&fileSize=9711&contentType=image/jpeg&lastModified=1276086178000 Саобраћајни институт ЦИП :: Заштићена културна и природна добра http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/rss.html Главни пројекат за реконструкцију, санацију и адаптацију зграде легата Петра Лубарде http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/367/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83%2C+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5.html Зграда је изграђена у комплексу заштићене зоне Дедиње. Комисија Секретаријата за културу направила је нови програм за функционисање Легата. Основни задатак у пројекту је био да Легат чува и презентује дела великог сликара чији значај прелази границе наше земље. У једном делу зграде биће рестауриран стан са покућством уметника и атељеом, а постојаће и депо за чување неизложених слика и личне документације. У сутерену део простора је намењен за гардеробу и санитарни блок за посетиоце, мали сaffe, салу за састанке који ће заједно моћи да приме 30-40 посетилаца истовремено. Да би се у објекту обезбедили потребни технички услови рада, предвиђена је опрема по захтеву савремене музејске технологије. Одређен је адекватан простор за смештај машинске опреме грејања и хлађења, предвиђен је савремен систем за дојаву и гашење пожара. У склопу сутерена је одвојен простор за тоалете посетилаца а тавански простор је адаптиран у канцеларијски, са помоћним просторијама: санитарним блоком, малом приручном кухињим и у једном делу поткровља организован је стан за уметника-госта. У оквиру пројекта је урађено и комплетно партерно уређење комплекса са посебним нагласком на уклапање у заштићену околину у којој се објекат налази. Површина објекта износи 905m².

Зграда је изграђена у комплексу заштићене зоне Дедиње.

Комисија Секретаријата за културу направила је нови програм за функционисање Легата. 

Основни задатак у пројекту је био да Легат чува и презентује дела великог сликара чији значај прелази границе наше земље. У једном делу зграде биће рестауриран стан са покућством уметника и атељеом, а постојаће и депо за чување неизложених слика и личне документације. У сутерену део простора је намењен за гардеробу и санитарни блок за посетиоце, мали сaffe, салу за састанке који ће заједно моћи да приме 30-40 посетилаца истовремено. Да би се у објекту обезбедили потребни технички услови рада, предвиђена је опрема по захтеву савремене музејске технологије. Одређен је адекватан простор за смештај машинске опреме грејања и хлађења, предвиђен је савремен систем за дојаву и гашење пожара. У склопу сутерена је одвојен простор за тоалете посетилаца а тавански простор је адаптиран у канцеларијски, са помоћним просторијама: санитарним блоком, малом приручном кухињим и у једном делу поткровља организован је стан за уметника-госта. 

У оквиру пројекта је урађено и комплетно партерно уређење комплекса са посебним нагласком на уклапање у заштићену околину у којој се објекат налази. 

Површина објекта износи 905m².

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:44:23 +0100 Заштићена културна и природна добра http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/367/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83%2C+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5
Пројекат постојећег стања зграде старе Војне Академије у улици Ресавска бр.40 у Београду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/369/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B5+%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%80.40+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Пројектом о постојећем стању зграде евидентирано је постојеће стање објекта и тиме омогућено да се изврши квалитетна припрема за израду даљих фаза пројектовања у складу са будућом наменом простора. Анализирани су и обједињени сви подаци о конструкцији, релевантни за утврђивање статичке подобности и постизање безбедности , и објекта и будућих корисника, при могућим, новим грађевинским интервенцијама. Утврђена је врста и квалитет свих инсталација са местима прикључака на комплетну спољну инфраструктурну мрежу. Израда ове пројектне документације о постојећем стању објекта први је корак да би се приступило реорганизацији простора према новом програмском садржају. Адекватном организацијом простора и савременим технолошким условима, у домену чувања и газдовања над културним добрима које Музеј поседује, омогућиће се да и домаћој и страној јавности буде презентовано благо Града Београда, а кустосима и научним истраживачима омогуће услови за рад који су елементарна претпоставка за рад овако високе установе. Површина објекта око 11.000м2.

Пројектом о постојећем стању зграде евидентирано је постојеће стање објекта и тиме омогућено да се изврши квалитетна припрема за израду даљих фаза пројектовања у складу са будућом наменом простора. 

Анализирани су и обједињени сви подаци о конструкцији, релевантни за утврђивање статичке подобности и постизање безбедности , и објекта и будућих корисника, при могућим, новим грађевинским интервенцијама. Утврђена је врста и квалитет свих инсталација са местима прикључака на комплетну спољну инфраструктурну мрежу. Израда ове пројектне документације о постојећем стању објекта први је корак да би се приступило реорганизацији простора према новом програмском садржају. 

Адекватном организацијом простора и савременим технолошким условима, у домену чувања и газдовања над културним добрима које Музеј поседује, омогућиће се да и домаћој и страној јавности буде презентовано благо Града Београда, а кустосима и научним истраживачима омогуће услови за рад који су елементарна претпоставка за рад овако високе установе.

Површина објекта око 11.000м2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:55:26 +0100 Заштићена културна и природна добра http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/369/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B5+%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%80.40+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Пројекат постојећег стања зграде Народног Музеја у Београду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/371/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Зграда НАРОДНОГ МУЗЕЈА саграђена је 1903.године на севернозападној страни Трга Републике, а ограничена улицама Васином, Чика Љубином и улицом Лазе Пачуа. Испред главног, службеног улаза у зграду, још 1882 године подигнут је споменик Кнезу Михаилу. Пројектанти објекта, који су добили прву награду на Конкурсу 1901 године, професор архитекта Андра Стевановић и архитекта Никола Несторовић, имајући у виду значај установе каква је Управа фондова, пројектовали су палату у маниру неоренесансе са изванредном фасадном пластиком и унутрашњом декорацијом. На градњи објекта учествовали су тада најбољи извођачи грађевинских објеката и занатлије и уметници, познати по квалитету извођења ентеријерских радова, уз обилно коришћење тада најквалитетнијих и племенитих грађевинских материјала.

Зграда НАРОДНОГ МУЗЕЈА саграђена је 1903.године на севернозападној страни Трга Републике, а ограничена улицама Васином, Чика Љубином и улицом Лазе Пачуа. Испред главног, службеног улаза у зграду, још 1882 године подигнут је споменик Кнезу Михаилу. 

Пројектанти објекта, који су добили прву награду на Конкурсу 1901 године, професор архитекта Андра Стевановић и архитекта Никола Несторовић, имајући у виду значај установе каква је Управа фондова, пројектовали су палату у маниру неоренесансе са изванредном фасадном пластиком и унутрашњом декорацијом. На градњи објекта учествовали су тада најбољи извођачи грађевинских објеката и занатлије и уметници, познати по квалитету извођења ентеријерских радова, уз обилно коришћење тада најквалитетнијих и племенитих грађевинских материјала. 

 Ова институција чува национална културна добра од најранијих археолошких периода па до данас. Адаптацију зграде за потребе Музеја урадио је архитекта Бојко Павловић 1952 године.

Од 1960-65 године приступа се новој реконструкцији и адаптацији постојећег објекта, да би се удовољило потребама нове институције у њој. Тада се поново приступа конзерваторско- рестаураторским радовима. Овај пројектантски задатак поверен је архитектима професорима Александру Дероку и Петру Анагностију а статички прорачун архитекти, коструктеру, професору Оскару Храбовском. Пројектант ентеријера је архитекта Зоран Петровић.

Пројектанти Саобраћајног института ЦИП су израдили ажурну техничку документацију постојећег стања о објекту Народног музеја. Утврђен је физички капацитет објекта и валоризација свих елемената зграде: стање грађевине, статичка стабилност, стање фасада, ентеријера, свих инсталација и безбедности објекта од вандализма и пожара.
Укупна површина објекта износи око 10.730м2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:58:08 +0100 Заштићена културна и природна добра http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/371/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Израда планске и техничке документације Генералних, Идејних и Главних пројеката за објекте у оквиру Железничко-туристичког комплекса "Шарганска осмица" у Мокрој Гори http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/373/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85%2C+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%22%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0%22+%D1%83+%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%98+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8.html Пројекти обухватају изградњу, реконструкцију и ревитализацију туристичко- комерцијалних и железничких објеката у оквиру Железничких станица Мокра Гора, Јатаре и Шарган Витаси, у оквиру Парка природе Мокра Гора. Железнички објекти на прузи уског колосека (железничке станице, магацини, стражаре итд.) су реконструисани и ревитализовани тако да добију комерцијално -туристичку намену у оквиру јединственог музејског комплекса.

 Пројекти обухватају изградњу, реконструкцију и ревитализацију туристичко- комерцијалних и железничких објеката у оквиру Железничких станица Мокра Гора, Јатаре и Шарган Витаси, у оквиру Парка природе Мокра Гора.

Железнички објекти на прузи уског колосека (железничке станице, магацини, стражаре итд.) су реконструисани и ревитализовани тако да добију комерцијално -туристичку намену у оквиру јединственог музејског комплекса.

Досад изведени објекти, укупне површине око 1.300м2, по главним пројектима Саобраћајног института ЦИП су:

• Коначиште у Мокрој Гори 

• Туристички објекат Мокра Гора (реконструкција Железничке станице Мокра Гора)

• Туристички објекат Јатаре (реконструкција Железничке станице Јатаре) 

• Туристички објекат Шарган - Витаси (реконструкција Железничке станице Шарган - Витаси) 

• Туристички објекат "Стражара 101" у станици Шарган-Витаси

У току је израда Идејног пројекта за објекте туристичко-комерцијалних и спортских садржаја, укупне површине 4500 м2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 22:01:25 +0100 Заштићена културна и природна добра http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/373/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85%2C+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%22%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0%22+%D1%83+%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%98+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8