štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни архитектонско-грађевински пројекат за изградњу Комбиноване дечије установе у Калуђерици

Година реализације: 2010

Објекат је спратности По+НПР+ВПР+1 и састоји се из два тракта који су међусобно повезани централним везним делом.

Објекат је намењен за смештај 275 деце. Поред смештајног дела објекат има и централну кухињу са припадајућим магацинима,перионицу, гаражу, котларницу и трафо-станицу. Партерним уређењем предвиђени су сви неопходни садржаји за игру деце, као и приступна саобраћајница. 

Укупна површина објекта је 3564,20м².

1
 

Повратак