Саобраћајни институт ЦИП :: Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/Decja ustanova u KaludjericiT.jpg?thumbId=827&fileSize=8448&contentType=image/jpeg&lastModified=1276605795000 Саобраћајни институт ЦИП :: Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/rss.html Главни пројекат Oсновне школе у III Месној заједници на Бежанијској коси, Нови Београд пројектовао је Саобраћајни институт ЦИП http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/626/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+O%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D1%83+III+%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%2C+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BE+%D1%98%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%A6%D0%98%D0%9F.html Главни пројекат је предвидео изградњу Основне школе у III Месној заједници на Бежанијској коси у Београду, на парцели површине ~1,7 ha.

Објекат основне школе површине (Р 7.242,60м²) је капацитета за 847 ученика и садржи 32 учионице. Пројектовано је игралиште величине 30 х 60 м уз атлетску стазу, терени за кошарку, одбојку, рукомет и скок у даљ. Осим учионица објекат поседује и део општег садржаја где је смештена управа школе, здравствена и социјална заштита.

При материјализацији објекта примењени су трајни и технолошки савремени материјали. Предвиђено је прикључење објеката основне школе на систем даљинског грејања, док је у оквиру фискултурне сале пројектовано подно грејање. За дистрибутивну кухињу, свлачионице, фискултурну салу и свечану салу предвиђени су вентилациони системи преко спољних комора док је наставни блок климатизован.

Телефонска, рачунарска и инсталација видео надзора изведена по принципу структурног каблирања. Предвиђене су ИП камере и пренос ТВ и радио сигнала и повезивање рачунарске мреже са интернетом преко КДС-а. Предвиђен је адресабилни систем дојаве пожара са инфрацрвеним детекторима покрета, електронско озвучење и сатна инсталација.

Систем електроинсталација предвиђа електроенергетске и инсталације противпаничног осветљења објекта, спољашње осветљење комплекса и громобранску инсталацију, а у складу са израженим аспектом против-пожарне заштите.

Саобраћајни институт ЦИП је ангажован и на пословима стручног надзора на изградњи овог објекта.

]]>
Wed, 25 May 2011 14:24:25 +0100 Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/626/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+O%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D1%83+III+%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%2C+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BE+%D1%98%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%A6%D0%98%D0%9F
Главни архитектонско-грађевински пројекат за изградњу Комбиноване дечије установе у Калуђерици http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/329/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82++%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8.html Објекат је спратности По+НПР+ВПР+1 и састоји се из два тракта који су међусобно повезани централним везним делом. Објекат је намењен за смештај 275 деце. Поред смештајног дела објекат има и централну кухињу са припадајућим магацинима,перионицу, гаражу, котларницу и трафо-станицу. Партерним уређењем предвиђени су сви неопходни садржаји за игру деце, као и приступна саобраћајница. Укупна површина објекта је 3564,20м².

Објекат је спратности По+НПР+ВПР+1 и састоји се из два тракта који су међусобно повезани централним везним делом.

Објекат је намењен за смештај 275 деце. Поред смештајног дела објекат има и централну кухињу са припадајућим магацинима,перионицу, гаражу, котларницу и трафо-станицу. Партерним уређењем предвиђени су сви неопходни садржаји за игру деце, као и приступна саобраћајница. 

Укупна површина објекта је 3564,20м².

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 19:28:04 +0100 Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/329/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82++%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8
Главни пројекат комбиноване дечје установе Миријево 2 http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/331/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE+2+.html Основ за просторни - пројектни концепт вртића били су добра осветљеност и пространост соба за боравак деце. Геометрија парцеле и терен на падини су условили диспозицију и облик објекта тако да два корпуса под углом од 90º формирају чврст фронт према улици а унутар парцеле плато и двориште према озелењеној падини на југу. Групне собе у приземљу и на спрату су оријентисане ка дворишту а испод краћег корпуса, низ падину, формирана је економско-техничка етажа у сутерену, са издвојеном приступном саобраћајницом. На фасади се смењују опека и цемент-композитне плоче док елементи од дрвета: ограда трема, перголе, надстрешница и видни рогови кровне конструкције, преносе визуелно тежиште на двориште. Пројекат је предвидео све потребне термотехничке, хидротехничке и електро инсталације, како би овај објекат могао да одговори захтевној улози смештаја и боравка деце. Објекат је предвиђен за боравак 270 деце. Нето површина објекта је 2200м2.

Основ за просторни - пројектни концепт вртића били су добра осветљеност и пространост соба за боравак деце. Геометрија парцеле и терен на падини су условили диспозицију и облик објекта тако да два корпуса под углом од 90º формирају чврст фронт према улици а унутар парцеле плато и двориште према озелењеној падини на југу. Групне собе у приземљу и на спрату су оријентисане ка дворишту а испод краћег корпуса, низ падину, формирана је економско-техничка етажа у сутерену, са издвојеном приступном саобраћајницом. На фасади се смењују опека и цемент-композитне плоче док елементи од дрвета: ограда трема, перголе, надстрешница и видни рогови кровне конструкције, преносе визуелно тежиште на двориште. 

Пројекат је предвидео све потребне термотехничке, хидротехничке и електро инсталације, како би овај објекат могао да одговори захтевној улози смештаја и боравка деце.

Објекат је предвиђен за боравак 270 деце.

Нето површина објекта је 2200м2.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 21:53:46 +0100 Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/331/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE+2+
Главни пројекат надградње, реконструкције и адаптације Комбиноване дечје установе "Лептирић" http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/335/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5++%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%22%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%9B%22.html Постојећи објекат, спратности Су+Пр, налази се у Раљи општина Сопот у ул. Вука Караџића бр. 4. Објекат површине око 840м2 је изграђен 1972. године са предвиђеним капацитетом за 50-оро деце. С обзиром да је број деце која су стално присутна 131, доградњом спрата се значајно повећава површина за смештај деце, а постојеће мешовите групе би се расформирале у мање васпитне групе од којих би свака имала своју радну собу.

Постојећи објекат, спратности Су+Пр, налази се у Раљи општина Сопот у ул. Вука Караџића бр. 4

Објекат површине око 840м2 је изграђен 1972. године са предвиђеним капацитетом за 50-оро деце. С обзиром да је број деце која су стално присутна 131, доградњом спрата се значајно повећава површина за смештај деце, а постојеће мешовите групе би се расформирале у мање васпитне групе од којих би свака имала своју радну собу.

Пројектом је предвиђено да се надградња врши изнад целе основе постојећег приземља и да са постојећим објектом чини грађевинску, функционалну и техничку целину, уз адаптацију и постојеће етаже. Нова етажа прати габарит приземља и њена површина износи 380м2.

Двориште Комбиноване дечје установе „Лептирић" у Раљи садржи слободну површину око 1700м2, намењену за игру, опремљену дечјим справама уз адекватно озелењавање као и комуникације.

Пројекат је предвидео све потребне термотехничке, хидротехничке и електро инсталације, како би овај објекат могао да одговори захтевној улози смештаја и боравка деце. 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 22:09:28 +0100 Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/335/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5++%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%22%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%9B%22
Главни пројекат комбиноване дечје установе у улици Томаса Едисона број 1 у Сремчици – II фаза изградње http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/333/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98+1+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B8+%E2%80%93+II+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5.html Пројекат је предвидео објекат који са објектом I фазе изградње формира, са уличне стране раван „ фронт “, а са дворишне стране заклоњени простор за игру деце. Главни улаз је из правца улице, резервни са бока. Оријентација дечјих соба север-југ и северо-запад југо-исток. Хол, из кога се излази у двориште, дели 1667приземље на економски део – једно крило (кухиња, перионица) и део са просторијама за особље и децу – друго крило. Спрат је резервисан за просторије за особље и децу у оба крила. Објекат има и подрумску етажу. Остварена је веза са постојећим објектом преко економских блокова. Пројекат је предвидео све потребне термотехничке, хидротехничке и електро инсталације, како би овај објекат могао да одговори захтевној улози смештаја и боравка деце. Предвиђен је за боравак 181 детета. Нето површина је око 1920 м2.

Пројекат је предвидео објекат који са објектом I фазе изградње формира, са уличне стране раван „ фронт ", а са дворишне стране заклоњени простор за игру деце. 

 Главни улаз је из правца улице, резервни са бока. Оријентација дечјих соба север-југ и северо-запад југо-исток. Хол, из кога се излази у двориште, дели 1667приземље на економски део - једно крило (кухиња, перионица) и део са просторијама за особље и децу - друго крило. Спрат је резервисан за просторије за особље и децу у оба крила. Објекат има и подрумску етажу. Остварена је веза са постојећим објектом преко економских блокова.

Пројекат је предвидео све потребне термотехничке, хидротехничке и електро инсталације, како би овај објекат могао да одговори захтевној улози смештаја и боравка деце. 

Предвиђен је за боравак 181 детета.

Нето површина је око 1920 м2.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 21:57:29 +0100 Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/333/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98+1+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B8+%E2%80%93+II+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5
Идејни и главни пројекат реконструкције и доградње О.Ш. Бора Лазић у Влашкој http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/337/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%9E.%D0%A8.+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%9B+%D1%83+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%98.html Предмет пројекта је реконструкција постојећег објекта школе, доградња санитарног чвора и фискултурне сале и партерно уређење дворишта. Укупна површина објекта је 2030 м2.

Предмет пројекта је реконструкција постојећег објекта школе, доградња санитарног чвора и фискултурне сале и партерно уређење дворишта. 

Укупна површина објекта је 2030 м2.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 22:28:55 +0100 Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/337/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%9E.%D0%A8.+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%9B+%D1%83+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%98
Главни пројекат санације, адаптације и доградње објекта фискултурне сале Основне школе "Бранко Радичевић"у Штављу http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/339/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5++%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%22%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22%D1%83+%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D1%83+.html Предмет обраде овог Главног пројекта је постојећи објекат који се састоји из две функционално раздвојене, али конструктивно повезане целине, и то, из стамбеног дела бившег објекта Дома културе, и фискултурне сале ( бивше сале Дома културе) , непосредно уз Основну школу "Бранко Радичевић". Површина објекта је 325 м2.

Предмет обраде овог Главног пројекта је постојећи објекат који се састоји из две функционално раздвојене, али конструктивно повезане целине, и то, из стамбеног дела бившег објекта Дома културе, и фискултурне сале ( бивше сале Дома културе) , непосредно уз Основну школу "Бранко Радичевић".

Површина објекта је 325 м2. 

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 22:38:45 +0100 Предшколске и образовне установе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/339/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5++%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%22%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22%D1%83+%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D1%83+