Саобраћајни институт ЦИП :: Пословни објекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/poslovni.jpg?thumbId=796&fileSize=7798&contentType=image/jpeg&lastModified=1276527495000 Саобраћајни институт ЦИП :: Пословни објекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/rss.html Главни пројекат спортског центра Фудбалског Савеза Србије - Стара Пазова http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/story/325/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+-+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Спортски центар Фудбалског Савеза Србије је комлекс намењен за тренинге и припреме фудбалских репрезентација Србије, а пројектна документација је обухватила следеће садржаје: -Објекат спратности П+1 у централном делу комплекса са главним улазом, улазом за трансфер спортиста и економским улазом. Централни хол са рецепцијом и интернет кафеом се простире кроз обе етаже објекта. У њему се налазе вертиклне комуникације: степениште и лифт, као и улази у три дела објекта.

Спортски центар Фудбалског Савеза Србије је комлекс намењен за тренинге и припреме фудбалских репрезентација Србије, а пројектна документација је обухватила следеће садржаје: 

  • Објекат спратности П+1 у централном делу комплекса са главним улазом, улазом за трансфер спортиста и економским улазом. Централни хол са рецепцијом и интернет кафеом се простире кроз обе етаже објекта. У њему се налазе вертиклне комуникације: степениште и лифт, као и улази у три дела објекта.

  • Смештајни део организован у два повезана двоетажна тракта са 34 двокреветне собе и 2 апартмана по етажи и са посебним, контролисаним улазом за трансфер спортиста, степеништем и рум-сервисом.

  • Блок управе се налази уз централни хол. У приземљу је смештен ресторан са кухињским блоком, сала за прес конференције и аперитив бар. Административни део је на спрату и у оквиру тог дела је вишенаменска сала за стручне скупове, едукације, и сл.

  • Спорт сервис је организован у смислу припрема и обављања спортских активности, рекреације и рехабилитације спортиста, а чине га: медицинско - рехабилитациони садржаји - ординације, хидро и електро терапија, као и простори за масажу, теретана, спа центар са сауном, затим свлачионице, економат и оставе. Преко централног ходника спорт сервиса остварена је веза са затвореним и отвореним спортским теренима.

  • Вишенаменска спортска дворана директно повезана са спорт сервисом.

  • Технички, пратећи и помоћни простори са независним улазима, трафостаница, гасна подстаница, дизел агрегат, магацини и радионице смештени уз вишенаменску салу и неопходни за квалитетно функционисање комплекса. 

Укупна површина објекта је око 11000 м2.

У комплексу су предвиђена и: четири фудбалска терeна, два тренажна бокса са природном травом и два фудбалска терeна са вештачком травом.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ биће један од најсавременије опремљених фудбалских центара у Европи, који ће спортистима пружити најквалитетнији ниво услуга како у погледу удобног смештаја тако и у погледу разноврсних спортских и рекреативних активности.

 

Главни пројекат трибина у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови

 

Објекат трибина пројектован је као 3. фаза изградње, тј. наставак 1. и 2. фазе изградње комплекса Спортског центра Фудбалског Савез Србије у Старој Пазови на К.П. 4810/1 К.О. Стара Пазова.

Објекат трибина је капацитета 2453 седећих места пројектованим у 15 редова, 5 места за особе са посебним потребама, 65 места у ВИП ложи и 58 места у ложи за новинаре, површине под трибинама око 2.300 м2.

При материјализацији објекта примењени су трајни и технолошки  савремени материјали. Избор материјала је у складу са технолошким захтевима, важећим прописима и стандардима за дату врсту објекта.

Пројектом су предвиђене све потребне инсталације за ову врсту објекта.

 

]]>
Mon, 7 Jun 2010 10:20:20 +0100 Пословни објекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/story/325/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+-+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Идејно решење , идејни и главни пројекат објекта пословно - административне зграде услужног центра општинске управе - Ариље http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/story/327/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE+-+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+-+%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%99%D0%B5.html Зграда уз објекат Дирекције за изградњу Ариље, Сут+П+1+Птк, габарита у основи 11/15м, укупне површине 600м2, и партерно уређење платоа између објеката и доњег колског прилаза укупне површине ~850м2.

Зграда уз објекат Дирекције за изградњу Ариље, Сут+П+1+Птк, габарита у основи 11/15м, укупне површине 600м2, и партерно уређење платоа између објеката и доњег колског прилаза укупне површине ~850м2.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 18:39:34 +0100 Пословни објекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/story/327/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE+-+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+-+%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%99%D0%B5