štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Израда идејног и главног архитектонско-грађевинског пројекта са главним пројектом ентеријера за адаптацију Велике сале Скупштине АПВ у Новом Саду

Година реализације: 2009

Објекат Скупштине Војводине осим елемената оригиналног ентеријера има и елементе ентеријера из каснијег периода који је услед перманентне употребе од скоро 50 год. потпуно дотрајао.

Велика сала скупштине користи се за састанке Скупштине као и за друге манифестације, презентације и састанке и налази се у високом приземљу. Из главног улазног хола главним или споредним степеништем се стиже до сале. На спрату се налазе галерије.

Пројектом је предвиђено да простор галерије буде у функцији кабина за преводиоце и кабине за режију и неопходну опрему. Корисна површина сале је 375.30 м2, а галерије 69.95 м2.

Поред пројекта ентеријера и архитектонско-грађевинског пројекта урађени су електротехнички пројекти, пројекти термотехничких инсталација и машинске опреме неопходни да Велика сала Скупштине Војводине функционише у складу са савременим захтевима.

 

Повратак