štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Израда студије и пратеће техничке документације за финансирање завршетка београдског железничког чвора од стране Кувајтског фонда за развој

Година реализације: 2011.

Пројекат се састоји из економско-финансијског и техничког дела. У оквиру економско-финансијског дела извршено је истраживање тржишта и спроведена углавном економска анализа. У оквиру техничког дела дефинисани су циљ и опис пројекта, утврђене су његове основне техничке компоненте, дата је процена трошкова реализације са структуром инвестиција, и са динамичким и финансијским планом имплементације пројекта. Поред наведеног, у овом делу, дат је и утицај пројекта на животну средину, размотрено је питање експлоатације, одржавања и потреба за обуком.

Повратак