štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Анализа остварених губитака са аспекта продуженог бављења теретних возова у заједничкој станици (Димитровград, Шид, Ристовац, Суботица) у функцији неусклађености рада железничких и државних органа Републике Србије и предлог мера у циљу смањења трошкова на ЖС

Година реализације: 2007 - 2008

Израда овог пројекта је имала циљ да истражи и квантификује разлоге продуженог бављења возова у пограничним станицама. Возови који транзитирају пруге на Коридору X кроз Србију, остварују додатне губитке у самим граничним станицама, што утиче на увећане трошкове превоза и увећање губитака на основу одступања од реда вожње. У граничним станицама истражене су и анализиране све технолошке операције везане за обраду теретних возова укључујући и операције везане за рад осталих државних служби (полиција, царина, инспекцијски органи) као и времена њиховог трајања. На основу сагледавања стварних потреба, у пројекту су приказана стварно потребна времена, технолошке операције и предлог мера у складу са свим технолошким задацима и важећим упутствима и прописима на ЖС и државним органима. На основу спроведене анализе и упоређења постојећег стања, квантификовани су губици који се остварују у функционисању железничког саобраћаја као и уштеде које се могу остварити применом предложених мера. Пројекат је урађен за граничне станице: Димитровград, Ристовац, Шид и Суботица. 

Повратак