štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Реализација аутоматског мобилног система за благовремено реаговање и обавештавање у случају акцидента при железничком транспорту опасних материја

Година реализације: 2006 - 2008

Систем је конципиран тако да има, две хардверске компоненте - мобилну и стационарну. Мобилна компонента је лоцирана у возу који транспортује опасне материје и која у случају акцидента аутоматски у реалном времену мери потребне метеоролошке параметре и положај воза (коришћењем ГПС), и те податке аутоматски (коришћењем ГСМ мреже) прослеђује до крајњег корисника (Центра у ЈП "Железнице Србије"). Стационарна компонента је лоцирана у самом Центру ЈП "Железнице Србије", и служи за обраду, меморисање и приказивање податка примљених од мобилне компоненте. 

Синергистичко дејство мобилне и стационарне компоненте омогућава да се у случају акцидента, у реалном времену прати распростирање загађујућих материја и тако омогући да се добије процена угрожености околине места на којем је до акцидента дошло. На основу извршене процене ће бити могуће да се правовремено спроведу мере заштите у циљу минимизирања негативних утицаја хемијског акцидента на становништво и животну средину.

Реализовани Систем треба да омогући да се подаци о акциденту и процени угрожености околине прате како у ЈП "Железнице Србије", тако и у одговарајућим центрима за обавештавање, јављање и узбуњивање или пак у посебном центру за праћење опасних материја. Посебан део софтвера ће омогућавати да се врши симулација акцидената, што ће омогућити израду сценарија за поступање у случају акцидента.
.
Повратак