štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Израда студије у циљу унапређења режима кретања теретних возила кроз град ради снадбевања

Година реализације: 2008

 Дефинисани основни задатак Студије унапређења режима рада кретања теретних возила кроз Београд ради снадбевања је био да се на основу критичке анализе промена у саобраћају и промена у привреди сагледају све одредбе наведених решења и предложе њихове измене у циљу унапређења теретног саобраћаја у Београду (подручјем истраживања обухваћен је простор 10 градских општина) и смањивања еколошких утицаја и побољшања услова живота.

 

Циљеви израде наведене студије су:  

-сагледавање и анализа потреба за транзитним теретним саобраћајем,

-анализа потреба за снадбевањем,

-процена утицаја транзитног теретног саобраћаја и снадбевања на функционисање саобраћајног система,

-генерисање више варијанти за режим транзитног теретног саобраћаја и снадбевања,

-анализа ефеката постојећих решења за транзитни теретни саобраћај и снадбевање, 

-вредновање и избор најбоље варијанте за режим транзитног теретног саобраћаја и снадбевања, 

-предлог нормативних аката којима ће Град нормативно уредити режим транзитног теретног саобраћаја и снадбевања , 

-дефинисање начина праћења ефеката и евалуација решења.

Повратак