štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат технологије саобраћаја са техничком анализом пропусне моћи пруга и службених места дела железничког чвора Београд између службених места "Батајница" и "Панчевачки мост"

Година реализације: 2010

Основни циљ израде пројекта је утврђивање пропусне моћи отворене пруге и службених места, дела железничког чвора Београд између службених места "Батајница" и "Панчевачки мост", у условима пораста обима саобраћаја и увођења нових инфраструктурних капацитета. Истраживање односа пораста обима саобраћаја и инфраструктурних капацитета рађено је применом методе симулације на рачунару, на моделу израђеном у симулационом софтверу "Opentrack". На основу добијених резултата симулације утврђена је теоретска и реална пропусна моћ пруга, предложена је нова организација саобраћаја на прузи и технологија рада службених места. 

Повратак