štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Саобраћајно технолошка студија реконструкције постојеће железничке инфраструктуре у вези изградње новог блока Б3 на ТЕНТ "Б"

Година реализације: 2010

Ради проширења производних капацитета Привредног друштва „Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. из Обреновца планира се наставак градње блока Б-3, као први аранжман ЕПС-а са страним стратешким партнером. Да би се омогућило несметано функционисање новог блока, систем Железничког транспорта, поред постојећег превоза 25.000.000 тона угља, мора да обезбеди превоз додатних 8.000.000 тона, на годишњем нивоу.

У Студији је разматрано најповољније решење реконструкције постојеће железничке инфраструктуре на једноколосечној деоници Стублине-Ворбис, које ће обезбедити редован и поуздан превоз за потребе новог блока ТЕНТ „Б3" и постојећих блокова ТЕНТ „Б1" и „Б2".

За свако предложено решење реконструкције дата је одговарајућа организација саобраћаја са анализом превозне и пропусне моћи деонице Стублине - Ворбис.

Саобраћајно-технолошке анализе и потребне провере рађене су на симулационом моделу, коришћењем софтверског пакета „OpenTrack".

Повратак