Истраживачко развојне студије

Стратегија развоја општине Панчево

У складу са Пројектним задатком и методологијом, израда студије "Стратегија развоја општине Панчево" се одвијала кроз три фазе, при чему је иза сваке фазе следила стручна ...

детаљније

Оправданост дислокације капиталних инфраструктурних објеката и речних токова у функцији развоја површинске експлоатације угља у колубарском басену

Циљ ове студије је да се на основу техно-економске анализе оцени оправданост дислокације капиталних објеката по основним експлоатационим пољима и предложе правци развоја површинске ...

детаљније

Студије проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије"

За потребе ЈП "Железнице Србије", у периоду од 2006. до 2007. реализована је студија " Проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије" ...

детаљније