štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Просторни план општине Мионица

Година реализације: 2006 - 2007

 Предмет Просторног плана је утврђивање дугорочне основе развоја, коришћења, организације и заштите простора и обезбеђивања услова за уређење и изградњу простора, ради унапређења и уједначавања квалитета живота локалног становништва на територији општине Мионица. 

Подручје општине Мионица налази се у западном делу Републике Србије. Граничи се са општинама Ваљево, Пожега, Г.Милановац, Љиг и Лајковац. Општина Мионица припада сливу Колубаре и има 206 км водених токова. Територијом општине Мионица протичу четири реке Колубара, Лепеница, Топлица и Рибница.

Веза Општине са Београдом, остварује се регионалним путним правцима: Дивци - Мионица - Љиг и Жупањац - Боговађа - Мионица - Дичибаре.

Просторни план општине обухвата простор од 32. 939 ха. Постојећи начин коришћења земљишта условљен је морфолошким, педолошким и хидролошким карактеристикама терена, што резултира претежно пољопривредном наменом на 61,47% територије Општине.

Центар Општине, Мионица, лоциран је на обалама Рибнице, десне притоке Колубаре, 7км југоисточно од пута Ваљево - Београд и железничке пруге Београд - Бар, 19км источно од Ваљева и 85км југозападно од Београда.

Повратак