Саобраћајни институт ЦИП :: Планови генералне регулације http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-planovi_gen_regulacije.jpg?thumbId=961&fileSize=9997&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693920000 Саобраћајни институт ЦИП :: Планови генералне регулације http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/rss.html Генерални план ревитализације пруге узаног колосека Шарган Витаси-Мокра Гора са пратећим објектима у зони подручја "Шарганска осмица" са елементима регулационог плана http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/story/441/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0+%22%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0%22+%D1%81%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html "Шарганска осмица" се налази у Западној Србији у близини границе са Републиком Српском на превоју између планина Златибора и Таре, односно у северозападном делу златиборког масива око 60 км, удаљена од Ужица. То је некадашња ускоколосечна пруга 0,76 м, од станице Шарган Витаси до станице Мокра гора у дужини од 16370 м представља део пруге од Београда преко Ужица Сарајева и Мостара до Дубровника и Херцег Новог, којом је 1925. године извршено повезивање Српских државних железница са Босанским железницама (пруга Београд-Сарајево) и у експлоатацији је била до 1974. године када је укинута.

"Шарганска осмица" се налази у Западној Србији у близини границе са Републиком Српском на превоју између планина Златибора и Таре, односно у северозападном делу златиборког масива око 60 км, удаљена од Ужица.

 То је некадашња ускоколосечна пруга 0,76 м, од станице Шарган Витаси до станице Мокра гора у дужини од 16370 м представља део пруге од Београда преко Ужица Сарајева и Мостара до Дубровника и Херцег Новог, којом је 1925. године извршено повезивање Српских државних железница са Босанским железницама (пруга Београд-Сарајево) и у експлоатацији је била до 1974. године када је укинута.

Пруга је јединствена по томе што на релативно кратком растојању савлађује висинску разлику од око 250 м. У подручју железничке станице Јатаре траса пруге два пута пролази кроз исту географску тачку на различитим надморским висинама и прави такозвану "осмицу" због којог је између осталог и особена.

На нивоу Генералног плана са елементима регулационог плана дефинисана је концепција уређења и организације простора, са посебним освртом на разматрање ограничења, утврђивање генералних регулационих, техничких и нивелационих решења , а све у циљу уређења простора пруге и пружног појаса као дела мреже инфраструктурних објеката са простором и објектима железничких станица и пратећих објеката у оквиру комплекса "Шарганска осмица " са станицама Мокра гора, Јатаре и Шарган Витаси, у дужини око 16.50 км и површином око 168 ха. Такоже је дефинисан и положај осталих инфраструктурних система, правила за њихово укрштање и функционисање, формирање чворишта, уз унапред сагледане аспекте изградње, реконструкције и функционисања инфраструктурних система у коридору и њихових веза са непосредним окружењем.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 23:36:04 +0100 Планови генералне регулације http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/story/441/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0+%22%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0%22+%D1%81%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
План генералне регулације за објекте термоелектране "Никола Тесла А" са припадајућом депонијом http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/story/443/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%90%22+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%98%D1%83%D1%9B%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+.html План генералне регулације представља дугорочну пројекцију развоја и просторног уређења локације, одређује правила регулације, као и правила уређења и грађења. Комплекс Термоелектране "Никола Тесла А", као важан комплекс у ширем урбаном окружењу, представља целину од стратешког значаја, чије је коришћење и изградња од општег интереса. План је урађен уз уважавање стечених планских обавеза, постојеће физичке структуре, мреже инфраструктуре у комплексу електране, као и планиране саобраћајне инфраструктуре.

 План генералне регулације представља дугорочну пројекцију развоја и просторног уређења локације, одређује правила регулације, као и правила уређења и грађења.

Комплекс Термоелектране "Никола Тесла А", као важан комплекс у ширем урбаном окружењу, представља целину од стратешког значаја, чије је коришћење и изградња од општег интереса.

План је урађен уз уважавање стечених планских обавеза, постојеће физичке структуре, мреже инфраструктуре у комплексу електране, као и планиране саобраћајне инфраструктуре.

Базиран је на функционалном и техничко-технолошком принципу и принципу успостављања урбанистичких целина и режима коришћења простора према планираним наменама.

Намена простора је условљена карактером целине унутар комплекса Термоелектране: погонска, складишна, административна целина и депонија пепела.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 23:52:54 +0100 Планови генералне регулације http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/story/443/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%90%22+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%98%D1%83%D1%9B%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+