Саобраћајни институт ЦИП :: Планови детаљне регулације http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviDetaljneRegulacije/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-planovi_det_regulacije.jpg?thumbId=964&fileSize=10828&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694085000 Саобраћајни институт ЦИП :: Планови детаљне регулације http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviDetaljneRegulacije/rss.html План детаљне регулације, реконструкције и модернизације железничке пруге Београд - Ниш, деоница Гиље - Ћуприја - Параћин http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviDetaljneRegulacije/story/439/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%99%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9D%D0%B8%D1%88%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%93%D0%B8%D1%99%D0%B5+-+%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+-+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD.html У оквиру приоритетних развојних пројеката, ЈП "Железнице Србије" планира да изврши реконструкцију и модернизацију железничке пруге Београд - Ниш. Првом фазом овог пројекта обухваћена је реконструкција и модернизација постојеће пруге на деоници Гиље - Ћуприја - Параћин, као функционално просторне целине. Планска решења реконструкције и модернизације подразумевају изградњу двоколосечног железничког моста преко Велике Мораве, што условљава измену трасе пруге од стајалишта Гиље до места Змич, са реконструкцијом станичног платоа и колосека станице Ћуприја, (уз задржавање свих функција у станици Ћуприја) и формирање новог стајалишта Гиље.

У оквиру приоритетних развојних пројеката, ЈП "Железнице Србије" планира да изврши реконструкцију и модернизацију железничке пруге Београд - Ниш.

 Првом фазом овог пројекта обухваћена је реконструкција и модернизација постојеће пруге на деоници Гиље - Ћуприја - Параћин, као функционално просторне целине. Планска решења реконструкције и модернизације подразумевају изградњу двоколосечног железничког моста преко Велике Мораве, што условљава измену трасе пруге од стајалишта Гиље до места Змич, са реконструкцијом станичног платоа и колосека станице Ћуприја, (уз задржавање свих функција у станици Ћуприја) и формирање новог стајалишта Гиље.

Планском документацијом, односно реконструкцијом је обухваћена и садашња двоколосечна пруга од Ћуприје до Параћина односно формирање нове једноколосечне везе "Распутница-Ћуприја-Параћин", (напуштања једног колосека, прелазак са левог на десни колосек), и изградње новог колосека (на месту уклапање постојеће и планиране трасе пруге) који заузима паралелни положај са постојећом трасом до уласка у станицу Параћин.

 Укупна дужина реконструисане двоколосечне пруге је 10,18 км, а једноколосечне пруге је 6,8 км.

Планиране активности реконструкције и модернизације унапредиће технологију рада укупних железничких постројења на датом простору, што ће резултирати смањењем укупних трошкова, као и унапређењем стања животне средине у коридору пруге.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 22:18:18 +0100 Планови детаљне регулације http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviDetaljneRegulacije/story/439/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%99%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9D%D0%B8%D1%88%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%93%D0%B8%D1%99%D0%B5+-+%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+-+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD