Саобраћајни институт ЦИП :: Консултантске услуге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/Untitled-30.jpg?thumbId=1004&fileSize=8299&contentType=image/jpeg&lastModified=1276704139000 Саобраћајни институт ЦИП :: Консултантске услуге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/rss.html Консултантске услуге за праћење реализације пројекта реконструкције моста Лапово - Косово поље и моста "Бањска". http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/423/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%22%D0%91%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0%22..html Консултантске услуге за праћење реализације пројекта реконструкције моста Лапово - Косово поље и моста "Бањска". ]]> Tue, 15 Jun 2010 21:23:40 +0100 Консултантске услуге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/423/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%22%D0%91%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0%22. Стручни надзор / Консултант над извођењем радова на реконструкцији "Аутокоманде" http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/425/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8++%22%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%22.html Стручни надзор / Консултант над извођењем радова на реконструкцији "Аутокоманде" ]]> Tue, 15 Jun 2010 21:24:34 +0100 Консултантске услуге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/425/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8++%22%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%22 Стручни надзор / Консултант над извођењем радова на реконструкцији Савске улице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/427/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5.html Стручни надзор / Консултант над извођењем радова на реконструкцији Савске улице ]]> Tue, 15 Jun 2010 21:30:09 +0100 Консултантске услуге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/427/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5 Стручни надзор / Консултант на реконструкцији Немањине улице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/429/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8++%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5.html Стручни надзор / Консултант на реконструкцији Немањине улице ]]> Tue, 15 Jun 2010 21:32:32 +0100 Консултантске услуге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/429/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8++%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5 Консалтинг услуга и стручни надзор на извођењу радова комуналног опремања радне зоне у делу Блока 74 у Новом Кнежевцу, http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/431/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+74+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83%2C.html Консалтинг услуга и стручни надзор на извођењу радова комуналног опремања радне зоне у делу Блока 74 у Новом Кнежевцу, ]]> Tue, 15 Jun 2010 21:34:25 +0100 Консултантске услуге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/konsultantskeUsluge/story/431/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+74+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83%2C