štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Испитивање санираног друмског моста преко реке Црни Тимок на km 815+753 код бање Гамзиград, деоница: Лот XIII магистралног пута м-5 Параћин-Зајечар са упоредном теоријско-експерименталном анализом за несанирани и санирани објекат

Година реализације: 2010.

Вијадукт код Гамзиградске бање премошћава Црни Тимок и котлину налази се на km 815+753 магистралног пута М-5 деоница Параћин-Зајечар.  Конструкција је континуалног-рамовског сиситема, укупне дужине око 283.0m. Попречни пресек моста се састоји од два главна армиранобетонска носача висине 2.0m на размаку око 6.0m. 

slika

Повратак