Саобраћајни институт ЦИП :: Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/Untitled-29.jpg?thumbId=1003&fileSize=5340&contentType=image/jpeg&lastModified=1276704053000 Саобраћајни институт ЦИП :: Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/rss.html Испитивање нових армиранобетонских друмског надвожњака на аутопута Е-75 деонице Нови Сад – Београд http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/910/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85++%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html Испитивани су надвожњаци у оквиру "петље Ковиљ" км 130+003,74, "петље Бешка" на км 142+900,55 и "петље Инђија" на км 151+978,30.

Испитивани су надвожњаци у оквиру "петље Ковиљ" км 130+003,74, "петље Бешка" на км 142+900,55 и "петље Инђија" на км 151+978,30. За конструкцију надвожњака усвојена је интегрална рамовска армиранобетонска плочаста конструкција са два распона: 2 х 24,0м.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:55:32 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/910/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85++%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Испитивањe новог армиранобетонског претходно напрегнутог друмског моста и два вијадукта на обилазници око Бијелог поља http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/906/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9Ae+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0.html Укупна дужина моста је 94,66m, једног вијадукта 82,99m а другог 66,50m.

Укупна дужина моста је 94,66m, једног вијадукта 82,99m а другог 66,50m. У попречном пресеку мост и дужи вијадукт се састоје од монтажних армиранобетонских претходно напрегнутих носача, а краћи вијадукт изведен је као континуална армиранобетонска рамовска конструкција.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:51:09 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/906/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9Ae+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0
Испитивање конструкција новоизграђених вијадуката "А", "Ц" и "Д" десне саобраћајне траке у склопу петље "Батајница" деонице Батајница - Добановци на аутопуту Е-75 http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/908/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%22%D0%90%22%2C+%22%D0%A6%22+%D0%B8+%22%D0%94%22+%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D1%83+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%83+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%99%D0%B5+%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%95-75.html Конструкције десне траке вијадуката на петљи "Батајница" простиру се од стационаже km 187+012.36 до стационаже km 188+406.53 аутопута Е-75 деонице Батајница - Добановци.

Конструкције десне траке вијадуката на петљи "Батајница" простиру се од стационаже km 187+012.36 до стационаже km 188+406.53 аутопута Е-75 деонице Батајница - Добановци. Aрмиранобетонскa претходно напрегнутa конструкција вијадуката се састоје од четири независне дилатационе целине (ламеле "А", "Б", "Ц" и "Д") чија дужина варира између 275.00m и 410.00m.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:52:55 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/908/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%22%D0%90%22%2C+%22%D0%A6%22+%D0%B8+%22%D0%94%22+%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D1%83+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%83+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%99%D0%B5+%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%95-75
Испитивање конструкције новоизграђеног друмског моста преко реке Пчиње у месту Трговиште http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/904/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9F%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B5+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5.html Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат по коме је изграђен овај мост.

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат по коме је изграђен овај мост.

Укупна дужина моста од 47,70м подељена је у три отвора, два крајња од по 13,10м и централним отвором од 21,50м.Изграђена саобраћајница и објекат повезују језгро варошице Трговиште са будућом индустријском зоном као и насељем Селиште.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:49:20 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/904/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9F%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B5+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
Испитивање санираног друмског армиранобетонског претходно напрегнутог надвожњака код Сталаћа на магистралном путу м-5 деонице Појате - Крушевац http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/902/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9B%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%BC-5+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5+-+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86+.html Укупна дужина моста је 178,60м подељена у 8 отвора.

Укупна дужина моста је 178,60м подељена у 8 отвора. Конструкција надвожњака у статичком смислу представља систем простих греда.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:47:32 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/902/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9B%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%BC-5+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9F%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5+-+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86+
Испитивањe новог армиранобетонског претходно напрегнутог друмског моста преко реке Лим у месту Бродарево под утицајем статичког и динамичког пробног оптерећења http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/900/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9Ae+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0.html Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста који повезује реку Лим и Бродарево, односно магистрални пут на десној обали са железничком станицом тј. селима на левој обали реке.

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста који повезује реку Лим и Бродарево, односно магистрални пут на десној обали са железничком станицом тј. селима на левој обали реке. Објекат се састоји из прилазних конструкција на левој и десној обали реке Лим и главне конструкције моста која премошћава реку укупне дужине 87,90 м.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:45:12 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/900/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9Ae+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0
Испитивањe друмског моста преко реке Јужне Мораве на локалном путу Батушинац-Белотинац у селу Батушинац, општина Мерошина http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/898/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9Ae+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B5+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86+%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%2C+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html Мост је армиранобетонски преднапрегнути континуални носач са распонима: 24,50+3х25,0+24,50 = 124,0м.

Мост је армиранобетонски преднапрегнути континуални носач са распонима: 24,50+3х25,0+24,50 = 124,0м.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:43:08 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/898/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9Ae+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B5+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86+%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%2C+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Испитивање новог (низводног) армиранобетонског преднапрегнутог друмског моста преко реке Дунав у месту Бешка, под утицајем статичког и динамичког пробног оптерећења http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/896/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%28%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%29+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0.html Испитивање новог (низводног) друмског моста преко Дунава код Бешке, који је изграђен у саставу Kоридора 10.

Испитивање новог (низводног) друмског моста преко Дунава код Бешке, који је изграђен у саставу Kоридора 10. Мост се састоји од низа континуалних конструкција сандучастог попречног пресека укупне дужине 2 205 m.  

Прилазне континуалне конструкције сандучастог попречног пресека дужине: 4х45,0=180,0m   5x45,0=225,0m    4x6x45,0=270,0x4=1080,0m   4x45,0=180,0m;

Главна мостовска конструкција, која доминира на овом мосту, пројектована је као континуални рам са распонима L=60,0+105,0+210,0+105,0+60,0=540,0m

]]>
Fri, 28 May 2010 17:39:51 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/896/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%28%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%29+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0
Испитивање армиранобетонских друмских мостова леве траке аутопута Е-75 Хоргош-Нови Сад, деоница од km 1+125 до km 28+000 http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/894/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75+%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%88-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+km+1125+%D0%B4%D0%BE+km+28000.html Испитивано је седам мостова у трупу аутопута. Мостови су система простих греда у фази монтаже,који се потом монолитизују - континуирају армиранобетонском коловозном плочом или рамовске конструкције које се лију на лицу места.

Испитивано је седам мостова у трупу аутопута. Мостови су система простих греда у фази монтаже,који се потом монолитизују - континуирају армиранобетонском коловозном плочом или рамовске конструкције које се лију на лицу места. Укупна дужина мостова је од L=31,10m до L=56,10m.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:36:00 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/894/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%95-75+%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%88-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+km+1125+%D0%B4%D0%BE+km+28000
Испитивање новог друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/892/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5.html Главна челична конструкција друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче пројектована је и изведена као континуални носач распона 125,0+150,0+125,0m сандучастог попречног пресека.

Главна челична конструкција друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче пројектована је и изведена као континуални носач распона 125,0+150,0+125,0m сандучастог попречног пресека.

]]>
Fri, 28 May 2010 17:29:21 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/892/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5
Испитивање новосаграђеног друмског преднапрегнутог бетонског моста преко реке Лим у Пријепољу http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/890/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83.html Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста преко реке Лим у Пријепољу у статичком смислу је конструкција типа континуалног носача на три поља укупне дужине L=101.0m, подељен у три распона и то 30.0m+41.0m+30.0m.

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста преко реке Лим у Пријепољу у статичком смислу је конструкција типа континуалног носача на три поља укупне дужине L=101.0m, подељен у три распона и то 30.0m+41.0m+30.0m.  У попречном пресеку моста налазе се два главна преднапрегнута носача променљиве висине. 

]]>
Fri, 28 May 2010 17:25:46 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/890/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83
Испитивање санираног друмског моста преко реке Црни Тимок на km 815+753 код бање Гамзиград, деоница: Лот XIII магистралног пута м-5 Параћин-Зајечар са упоредном теоријско-експерименталном анализом за несанирани и санирани објекат http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/888/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%BD%D0%B0++km+815753+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%9B%D0%BE%D1%82+XIII+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BC-5+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD-%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80+%D1%81%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC++%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82.html Вијадукт код Гамзиградске бање премошћава Црни Тимок и котлину налази се на km 815+753 магистралног пута М-5 деоница Параћин-Зајечар.

Вијадукт код Гамзиградске бање премошћава Црни Тимок и котлину налази се на km 815+753 магистралног пута М-5 деоница Параћин-Зајечар.  Конструкција је континуалног-рамовског сиситема, укупне дужине око 283.0m. Попречни пресек моста се састоји од два главна армиранобетонска носача висине 2.0m на размаку око 6.0m. 

]]>
Fri, 28 May 2010 17:20:01 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/888/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%BD%D0%B0++km+815753+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%9B%D0%BE%D1%82+XIII+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BC-5+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD-%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80+%D1%81%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC++%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
Испитивање конструкције под дејством пробног оптерећења надвожњака преко аутопута Е-75 Деоница: Букуревац - Граница БЈРМ од km 965+996.51 до km 976+250.30 "Прелаз бр. 01", "Прелаз бр. 02" , "Прелаз бр. 03" http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/174/+++%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%B5%D1%98%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0++%D0%95-75+%D0%94%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D0%88%D0%A0%D0%9C+%D0%BE%D0%B4+km+965996.51+%D0%B4%D0%BE+km+976250.30+%22%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B1%D1%80.+01%22%2C+%22%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B1%D1%80.+02%22+%2C+%22%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B1%D1%80.+03%22.html Мостови су система простих, преднапрегнутих, монтажних греда, распона L=24,00+24,00m

Мостови су система простих, преднапрегнутих, монтажних греда, распона L=24,00+24,00m.

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:09:02 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/174/+++%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%B5%D1%98%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0++%D0%95-75+%D0%94%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D0%88%D0%A0%D0%9C+%D0%BE%D0%B4+km+965996.51+%D0%B4%D0%BE+km+976250.30+%22%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B1%D1%80.+01%22%2C+%22%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B1%D1%80.+02%22+%2C+%22%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%B1%D1%80.+03%22
Испитивање конструкције под пробним оптерећењем два друмска моста на аутопуту Е-75 Добановци - Бубањ поток - сектор 4 у саставу петље "Орловача" број 24 (м-"24"/2 и м-"24"/3) http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/172/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%95-75+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+-+%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%9A+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+-+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+4+%D1%83+%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%99%D0%B5+%22%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%22+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98+24+%28%D0%BC-%2224%222+%D0%B8+%D0%BC-%2224%223%29+.html Испитивање је вршено на две интегралне рамовске АБ плочасте конструкције, чији су распони: 17,55+18,00+18,00+17,55m. Коловоз оба моста ширине 2х4,75=9,50m

Испитивање је вршено на две интегралне рамовске АБ плочасте конструкције, чији су распони: 17,55+18,00+18,00+17,55m. Коловоз оба моста ширине 2х4,75=9,50m.

]]>
Fri, 28 May 2010 23:04:37 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/172/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%95-75+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+-+%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%9A+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+-+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+4+%D1%83+%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%99%D0%B5+%22%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%22+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98+24+%28%D0%BC-%2224%222+%D0%B8+%D0%BC-%2224%223%29+
Испитивање под пробним оптерећењем друмско-железничког моста преко Дунава ''ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ'' са прилазним конструкцијама http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/170/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%27%27%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%92%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%27%27+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BC++%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0+.html Челична конструкција изнад воде је континуални решеткасти носач са 5 отвора укупне дужине 809 метара. Прилазне конструкције са панчевачке стране су челичне и спрегнуте а са београдске стране су преднапрегнуте бетонске конструкције за друмски саобраћај.

Челична конструкција изнад воде је континуални решеткасти носач са 5 отвора укупне дужине 809 метара. Прилазне конструкције са панчевачке стране су челичне и спрегнуте а са београдске стране су преднапрегнуте бетонске конструкције за друмски саобраћај.

 

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:02:57 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/170/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%27%27%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%92%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%27%27+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BC++%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0+
Железнички мост на км 13+056 пруге Ниш-Димитровград преко реке Нишаве http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/168/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+13056+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5.html Испитивање под пробним оптерећењем челичне решеткасте конструкције моста ,после санације, распона Л=51,20м,висине 6,00-8,00м, 2005 година.

Испитивање под пробним оптерећењем челичне решеткасте конструкције моста ,после санације, распона Л=51,20м,висине 6,00-8,00м, 2005 година.

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:01:48 +0100 Испитивање конструкција http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/ispitivanjeKonstrukcija/story/168/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+13056+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5