štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Саобраћајни институт ЦИП добио прву награду на конкурсу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

15. 06. 2017

У оквиру урбанистичко-архитектонског конкурса за реконструкцију Старог савског моста у Београду, жири конкурса је једногласно изабрао идејно решење Саобраћајног института ЦИП као најбоље и доделио му прву награду.

Скупштина Града Београда - 15.06.2017.
Скупштина Града Београда - 15.06.2017.

Свечаности поводом поделе награда, која је одржана 15. јуна 2017. у Свечаној сали Скупштине Града Београда, испред Саобраћајног института ЦИП присуствовао је господин Милутин Игњатовић, генерални директор, са учесницима у изради идејног решења.

На изради идејног решења реконструкције Старог савског моста учествовали су Дејан Срејић, дипл. грађ. инж., Слободан Јаћовић, дипл. грађ. инж., Дејан Бошковић, грађ. инж., Љиљана Мишковић дипл. грађ. инж., Ирена Илић дипл. арх. инж., Јелена Милошевић дипл. арх. инж., Вања Писаревић дипл. арх. инж. и Никола Бунчић дипл. арх. инж, са још двадесетак стручњака из других области.

Нови мост, по решењу Саобраћајног института ЦИП, представљаће савремену конструкцију, која испуњава све саобраћајне, техничке, архитектонске и амбијенталне захтеве.

Укупна дужина моста је 420,0 m, а ширина 37,2 m. Статички систем новог моста ће бити двоструки челични лук са затегом, при чему се затега пружа континуално целом дужином моста са констатном статичком висином. Нови мост ће имати шест армиранобетонских стубова и конципиран је тако да у потпуности омогући несметано одвијање предвиђеног саобраћаја на функционалан и безбедан начин. Испуњени су сви захтевани габарити за смештај шинског (10,4 m), друмског (два пута по две саобраћајне траке ширине по 6,5 m) и пешачко-бициклистичког саобраћаја (две траке од по 3,3 m). Обезбеђен је и додатни простор за сервисне стазе које су смештене изнад затега. Преко овог моста ће у будућности саобраћати и метро.

Атрактивним, препознатљивим и јединственим решењем лучне конструкције, која доприноси естетици новог моста, сачуван је изглед постојећег моста, задржан препознатљив визуелни идентитет силуете и очувано сећање на стари мост, уз функционалност која одговара будућим потребама.

Положај и конструктивно решење моста испуњаваће и све услове пловности реком Савом.

Саобраћајни институт ЦИП очекује од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., даље ангажовање на овом Пројекту, на изради неопходне техничке документације за изградњу, с обзиром да је добитник прве награде урбанистичко-архитекстонског конкурса за реконструкцију Старог савског моста, али и да располаже потребним техничким и кадровским капацитетима.