štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат Oсновне школе у III Месној заједници на Бежанијској коси, Нови Београд пројектовао је Саобраћајни институт ЦИП

Београд 25. 05. 2011

Главни пројекат је предвидео изградњу Основне школе у III Месној заједници на Бежанијској коси у Београду, на парцели површине ~1,7 ha.

Објекат основне школе површине (Р 7.242,60м²) је капацитета за 847 ученика и садржи 32 учионице. Пројектовано је игралиште величине 30 х 60 м уз атлетску стазу, терени за кошарку, одбојку, рукомет и скок у даљ. Осим учионица објекат поседује и део општег садржаја где је смештена управа школе, здравствена и социјална заштита.

При материјализацији објекта примењени су трајни и технолошки савремени материјали. Предвиђено је прикључење објеката основне школе на систем даљинског грејања, док је у оквиру фискултурне сале пројектовано подно грејање. За дистрибутивну кухињу, свлачионице, фискултурну салу и свечану салу предвиђени су вентилациони системи преко спољних комора док је наставни блок климатизован.

Телефонска, рачунарска и инсталација видео надзора изведена по принципу структурног каблирања. Предвиђене су ИП камере и пренос ТВ и радио сигнала и повезивање рачунарске мреже са интернетом преко КДС-а. Предвиђен је адресабилни систем дојаве пожара са инфрацрвеним детекторима покрета, електронско озвучење и сатна инсталација.

Систем електроинсталација предвиђа електроенергетске и инсталације противпаничног осветљења објекта, спољашње осветљење комплекса и громобранску инсталацију, а у складу са израженим аспектом против-пожарне заштите.

Саобраћајни институт ЦИП је ангажован и на пословима стручног надзора на изградњи овог објекта.